Sexsi fi trans ja

sexsi fi trans ja

Muun muassa tästä syystä palstoilla ei ole syytä käyttää omaa nimeään eikä yleistä sähköpostiosoitettaan, eikä muitakaan henkilökohtaisia asioita kannata turhaan levitellä. On ikävä tilanne huomata, että henkilökohtaiset asiat jäävät pysyvästi useiden tuhansien käyttäjien palstalle ilman mitään keinoa saada niitä sieltä enää pois.

Kokemus on myös toistuvasti osoittanut sen, että suljetuiltakin palstoilta asioita "vuodetaan" anonyymeille palstoille - yleiseen Internettiin. Internet Relay Chat IRC -kanavilla on mahdollista keskustella anonyymisti reaaliajassa muiden kanssa, joille transkysymykset ovat henkilökohtaisia. Tässä muutama kokeilunarvoinen keskustelukanava:.

Sukupuolen korjausprosessista kunnialla selviämiseen on ihan hyvät mahdollisuudet, etenkin jos asiat ovat elämässä sukupuoli-identiteettiä lukuun ottamatta kunnossa.

Prosessin suurimmat haasteet kohdataan henkisellä puolella, vaikka fyysisissä korjauksissakin on omat riskinsä. Erityisesti kannattaa pitää huolta siitä, että on sosiaalinen tukiverkko: Vertaistukea ja yksityiskonsultointia on mahdollista saada Transtukipisteeltä. Prosessin alkuvaiheessa haasteena on oman transsukupuolisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen. Tämä on monille melkoinen pala nieltäväksi, ja siihen liittyy monenlaisia tunteita.

Onneksi aivan kaikki näistä tuntemuksista eivät sentään ole vain ja ainoastaan sieltä ikävästä päästä. Jatkossa henkisenä haasteena on prosessin pituus, eli sen hidas ja hankala eteneminen, sekä muitten ihmisten kohtaaminen transihmisenä.

Tätä monesti pelätään enemmän kuin on aiheellista, mutta on ihan viisasta pohtia sitä, millä tavalla ja missä tilanteissa ympäristöään näistä asioista informoi. Eräs prosessin rasitteista johtuu toisten ihmisten peloista.

Usein tätä kohtaa nimenomaan hoitotilanteissa, joissa ollaan tekemisissä mm. On varsin tavallista, että johonkin vaivaan apua hakemaan tullut transihminen joutuu tilanteessa tuomaan esille taustansa saadakseen oikeallista hoitoa.

Valitettavan usein kuitenkin käy niin, että apua hakemaan tuleva joutuu käytännössä hoitohenkilön tukihenkilöksi tilanteessa. On ensin saatava pelokas hoitoalan ammattilainen rauhoittumaan, että tältä voidaan sitten saada ammattitaitoista apua. Tämä toistuva ilmiö käy toisinaan hyvin rasittavaksi, kun usein näissä tilanteissa transihminen itse on avun tarpeessa, ja siten jo kuormitettuna. Prosessin loppuvaiheen haasteena on se, että opitaan elämään risaisen elämänhistorian kanssa ja tehdään siihen liittyviä valintoja ja päätöksiä.

Jotkut prosessin läpikäyneet ovat hyvinkin avoimia taustastaan, mutta toiset näkevät paremmaksi olla hyvin hissunkissun näistä asioista ja saattavat ihan hyvin muuttaa paikkakuntaa, ammattiaan ja myös sukunimensä.

Jälkimmäisen ratkaisun huono puoli on se, että saattaa joutua elämään koko elämänsä peläten historiansa nousevan jostain esiin sopimattomassa tilanteessa, kun taas edellisen ongelmana on se, että voi olla vaikeaa tulla hyväksytyksi kaikissa yhteyksissä oman sukupuolensa täysiarvoisena jäsenenä, kun ihmiset tietävät historian painolastin. Loppuvaiheen haasteisiin kuuluu myös väistämättä, että opitaan elämään saavutetun sukupuolisen ulkomuodon kanssa.

Vaikka sukupuolen korjausprosessin tulokset ovat yleensä hyviä, eivät ne koskaan pääse aivan siihen, millaista se olisi ollut, jos prosessia ei olisi tarvinnut läpi käydä. Luuranko jää alkuperäisen kokoiseksi ja muotoiseksi, eikä sukuelimiäkään voida korjata sellaisiksi, että ne lasten saamiseen toimisivat.

Sopeutumistyö täytyy tehdä ensisijaisesti itse, mutta on hyvä ymmärtää, että myös läheiset ja tuttavat joutuvat käymään läpi hyvin samankaltaisen sopeutumisprosessin.

Usein, jos ihmiset eivät ole kovin läheisiä, he hyvin nopeasti päätyvät asian kanssa johonkin lopputulokseen, on se sitten transihmisen kannalta hyvä tai huono.

Sen sijaan läheisimmillä ihmisillä on vahvemmat siteet transihmiseen, minkä vuoksi he painivat asian kanssa rankemmin. Toisinaan koko sopeutumisprosessista selviäminen voi kestää kauankin. Näitä samoja vaiheita käy läpi myös sekä transihminen että hänen läheisensä.

Toiset transihmiset saattavat pitkäänkin kieltää itseltään oman transkokemuksensa. Tällaiset ihmiset saattavat hyväksyä tai huomata sen vasta myöhemmällä iällä. Kaupanteko voi olla sellaista, että sanoo itselleen: Tämä on niin epäoikeudenmukaista! Hyväksyntä tulee, kun oma identitetti on vahvistunut ja ihminen on monelta osin rakentanut itseään uudestaan. Toisilla transkokemus on läsnä jo varhaislapsuudesta lähtien, ja jos asiaa podetaan hiljaa itsekseen, voi se olla jopa vaikeampaa, kuin asian oivaltaminen vasta aikuisiässä.

Näitä vaiheita voidaan käydä läpi eri järjestyksessä kuin missä ne on tässä esitetty, ja niissä saatetaan poukkoilla edestakaisin. Jotkut negatiiviset kokemukset saattavat heittää transihmisen taaksepäin, kun taas positiiviset kokemukset saattavat nopeuttaa hyväksyntään pääsemistä. Läheiset käyvät läpi näitä aivan samoja vaiheita omaa tahtiaan. Onkin transihmisen oman edun mukaista tuntea nämä vaiheet ja varautua niihin, jotta läheisten kommentteja ja suhtautumista on helpompi ymmärtää.

Kieltäminen ja kaupanteko on hyvin tavallisia, mutta vihaa ja epätoivoakin voi kohdata. On ymmärrettävä, että mitä läheisemmästä ihmisestä on kyse, niin sitä suurempi on hänen tunnetason sitoutumisensa sinuun. Tämän vuoksi tämän prosessin läpikäynti on raskainta paitsi itselle, niin myös niille kaikkein läheisimmille ihmisille.

Näitä yleensä ovat vanhemmat, sisarukset, lapset ja puolisot. Joskus on tilanteita, joissa on tärkeintä tehdä oikein itseään kohtaan, että jaksaa tehdä myöhemmin oikein muita kohtaan.

Toivoisin transihmisten pitävän tämän ajatuksen mielessä. On nimittäin niin, että monet transihmiset nimenomaan sillä verukkeella jarruttelevat oman prosessinsa aloittamista, että he eivät voi tehdä sitä jollekin läheiselleen. Tulla kohdatuksi sellaisena, kuin miten itsensä kokee. Tämä lista kuulostaa suurin piirtein ihmisarvoisen elämän perusteiden esittelyltä. Suomalainen yhteiskunta on toistaiseksi riittävän heteronormatiivinen asettaakseen yksilölle vahvoja ennakko-odotuksia sen mukaan, syntyykö biologisesti tytöksi vai pojaksi.

Yhteiskunnan normit sanelevat hyvin pitkälle sosiaaliset pelisäännöt sille, miten tulisi olla, miten tulisi esiintyä ja millaiset ovat hyväksyttäviä tapoja elää. Lienee turvallista väittää, että ihminen ei saavuta onnellisuutta elämässään, jos hän ehdoin tahdoin ja kaikin voimin toimii itseään vastaan.

Näin voisi kuvailla sitä, mitä jotkut transihmiset tekevät yrittäessään elää biologisessa sukupuolessaan. Naimisiin meneminen, lasten hankkiminen ja sotaan lähteminen ovat esimerkkejä epätoivon huudoista, joita transihminen saattaa päästää pyrkiessään viimeisillä voimillaan jatkamaan biologisessa sukupuolessaan. Hän saattaa yrittää joko äärimmäisin keinoin sitoutua biologiseen sukupuoleensa tai koettaa päästä enemmän tai vähemmän tuottamuksellisesti pois tästä elämästä. Transihmiset ovat aivan tavallisia ihmisiä.

He ovat naisia ja miehiä tai jotain siltä väliltä, joiden ei ymmärretä olevan sitä mitä he ovat. Oma kokemus omasta sukupuolesta on se ainoa oikea. Oma kokemus omasta sukupuolesta ei voi olla väärä — eikä väärin.

Sitä ei tule tulkita miksikään muuksi kuin mitä se on. On melko epätavallista olla transihminen, mutta se on kirous heille, jotka eivät osaa katsoa kolikon kääntöpuolta ja lahja heille, jotka osaavat. Transkokemus ja sukupuolen korjausprosessin läpikäyminen on raskasta, mutta toisaalta se vahvistaa ja aikuistaa aikuistakin ihmistä, ja antaa täysin ainutlaatuisen näkökulman yhteiskuntaan, ihmisyyteen ja maailmaan.

Transihmiselle, joka alkaa olla sinut itsensä kanssa, on päivänselvää, että tämä on ainut tapa, jolla hän saattaa elää onnellisen elämän. Jos olet yksi heistä, luota itseesi, rakasta itseäsi ja pidä nyt huoli itsestäsi, että jaksat sitten jatkossa pitää huolta myös muista. Transihmiset ovat länsimaisissa yhteiskunnissa olleet perin näkymätön ilmiö. Johtuen yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta transihmisen asema yleensä koetaan aluksi hyvin vaikeaksi.

Ei ole tavatonta, että jotkut perheenjäsenet eivät pysty suhtautumaan tilanteeseen, ehkä koskaan. Osa transihmisistä vaihtaa ammattia sukupuolen korjausprosessin jälkeen ja tämä useasti johtuu siitä, että ollaan alun perin valittu sellainen ammatti muitten odotusten vuoksi, mikä ei lopulta itseä miellytä. Monet transihmiset kuitenkin jatkavat siinä ammatissa ja työpaikassa missä he ovat olleet prosessiin lähtiessään. Pääsääntöisesti voitaneen sanoa, että mitä korkeammin koulutetussa ympäristössä työskennellään, sitä vähemmän ongelmia on odotettavissa.

Lainaus Setan julkaisusta Eihän heterotkaan kerro Kuinka paljon karvoja tarvitsee poistaa on henkilökohtaista sekä siksi, että ihmisille kasvaa eri määrä karvoja, mutta myös siksi, että eri ihmiset sietävät itsessään eri määrän karvoja.

Olennaista kuitenkin on, että partakarvojen poistaminen on tehty kunnolla. Muun kehon osalta kysymys on vähän henkilökohtainen. Toiset poistavat karvansa likipitäen viimeistä myöten, ja toiset taas eivät juuri mitään muuta poistakaan kuin partakarvansa, ja toteavat, että voivat ja jaksavat elää muitten karvojensa kanssa. On yksilöllistä, että kuinka paljon hormonikorvaushoito vaikuttaa karvojen kasvuun.

Vartalon karvat kyllä ohenevat ja vaalenevat, mutta toisille saattaa silti jäädä häiritsevää karvaa, jos karvankasvu on ollut runsasta. Toiset taas pääsevät vähemmällä, kun karvat katoavat aivan riittämiin ihan ilman karvanpoistojakin. Kasvojen osalta näin eivät kuitenkaan ole käytännössä kenenkään asiat.

Karvanpoistossa kannattaa huomioida sellainen seikka, että toiset kertovat, että heidän ihonsa kestää hormonikorvaushoidon aloittamisen jälkeen huomattavasti vähemmän pahoinpitelyä — eli lienee viisasta aloittaa karvanpoisto hyvissä ajoin ennen hormonikorvaushoitoa, jos siihen on taloudelliset mahdollisuudet.

Jos ei itse epäile asiaansa eli sitä, että onko transsukupuolinen vai ei tai jos ei ole asiastaan aivan varma, mutta tietää, että haluaa elää ilman kasvojen karvoitusta, niin karvanpoisto kannattaa aloittaa niin pian kuin mahdollista.

Syynä tähän on se, että karvanpoisto kasvoista on todella hidasta. On ihan tavallista, että tähän menee kaksikin vuotta, esimerkiksi 14 kertaa laserissa, tai jopa satoja tunteja neulaepilaatioita. Riippuen karvan määrästä kasvoissa parran poistamisen kustannukset voivat pitkän ajan yli nousta hyvinkin korkeiksi. Töölön sairaalan laser aleksandriitti-laser, joka tehoaa hyvin vain niille, joilla on tumma karva ja mielellään vaalea iho.

Normaali hoitojakso on 5 kertaa tarvittaessa 2 lisää , mikä yleensä riittää jos on jo hormonihoidossa. Laserin teho perustuu nimenomaan karvan karvatupen ja ihon värien kontrastiin, joten vaalean ihon ja parran omaavien henkilöiden hoitomenetelmänä on käytettävä neulaepilaatiota ei saatavilla virallisen hoitoprosessin kautta? Ongelmana tässä on se, että jos transsukupuolinen henkilö odottaa tähän saakka, niin voitaneen sanoa, että hänen sukupuolenkorjauksensa viivästyy ehkä jopa vuoden, koska hän ei pääse laseriin ennen kuin hänellä on diagnoosi, ja diagnoosin saa nopeimmillaankin reilussa puolessa vuodessa.

Kuitenkin siinä vaiheessa, kun pitäisi päästä aloittamaan tosielämän koetta tilanne on todella hankalaa, jos partakarvojen poistaminen on pahasti kesken.

Tämä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon. Ihon meikkaukseen on saatavilla hyvin peittäviä voiteiteita, joilla voi piilottaa vahvankin parrankasvun.

Laserissa suositellaan käytäväksi n. Erityisesti tämä pitää paikkansa siksi, että hoitavia lääkäreitä on vain muutamia ja tulee helposti hoitotaukoja aivan heidän lomiensa vuoksi, tyypillisesti heinä- elokuussa sekä joulun seudulla.

Lisäksi hoitoja ei anneta kesällä käsitellyn ihon aurinkoherkkyyden vuoksi. Mikäli päivettyy kesällä, myös syksyllä tulee sen vuoksi taukoa. Käytännössä kahdeksaankin hoitokertaan vuodessa kannattaa olla melko tyytyväinen. Yksi hoitokerta maksaa yksityisellä noin euroa, riippuen vähän hoitokertojen määrästä, hoidon kestosta ja siitä mitä saa itse sovittua hoitavan lääkärin kanssa. Hormonikorvaushoito ohentaa ja vaalentaa karvoja, ja tekee ihon herkemmäksi.

Tämänkin vuoksi olisi hyvä aloittaa laser ennen hormonikorvaushoidon aloittamista. Myöhemmin karvoja voi olla vaikeampi saada pois, ja se on sen lisäksi vielä tuskallisempaakin. Optimaalista hoitotuloksen kannalta olisi, että hoidettavan testosteronitasot olisi pudotettu antiandrogeeneilla. Näitä ei kuitenkaan ole aivan helppo saada ennen virallista HRT: Näistä on ilmeisesti saatu viime aikoina lupaavia tuloksia, suosittelen ottamaan selvää asiasta tarkemmin.

Tutkimuksiin on hyvä hakeutua nopeasti, koska ne kestää kauan, ja tutkimusjakson kestäessä tulee todella monta kertaa aika pitkäksi, kun odottelee itse hoitoja. Tämän lisäksi tutkimuksiin pääsyä voi joutua jonottomaan, usein vähintään kuukauden, mutta myös varsinkin kesäaikaan, kun ihmiset on lomilla, niin odotukset saattavat venyä tästäkin pitemmiksi.

Yleisesti ottaenkin viivytyksiin kannattaa varautua, on tyypillistä, että aivan kaikki venyy. Ensin odotat sitä, että sinut kutsutaan tutkittavaksi, kun olet hakenut lähetteen, sitten odotat, että asiat etenisivät niin paljon, että sinulle tehdään psykiatrin ja psykologin tutkimukset, sitten odotat sitä, että saat ajan hormonipoliklinikalle, minne saattaa olla esimerkiksi viiden kuukauden jono.

Eli heti kun vaan tuntuu siltä, että tietää, että tämä on se polku jota minun tarvitsee kulkea, niin paperit sisään niin nopeasti kuin mahdollista! Sitä kyllä ehtii moneen kertaan miettiä, että mitä on tekemässä ennen kuin yhtään mitään prosessin etenemisen suhteen tapahtuu. Tarvitset yleislääkäriltä lähetteen tutkimuksiin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle. Tutkintaosuus kestää vähintään kuusi kuukautta HYKS: Alle kuuden kuukauden ei tapahdu yhtään mitään hoitotoimenpiteitä.

Joissakin tapauksissa tämä tutkimusjakso voi venyä vielä tästäkin huomattavasti lisää, mutta näissä tapauksissa on yleensä muita syitä, jotka vaikuttavat prosessin kulkuun, kuten esim. Tutkintaosuus koostuu pääasiassa siitä, että näet muutaman kerran psykiatrin, joka haastattelee sinua, kerran psykologin ja tapaat HYKS: Tämän lisäksi järjestetään omaistapaaminen, jossa joku omaisistasi pyydetään paikalle juttelemaan psykiatrin ja omahoitajan ja tutkittavan kanssa.

TAYS ei käytä omahoitajaa, vaan tavataan psykiatria. Käytännössä siis ravaat HYKS: Psykologin visiitti kestää kokonaisen päivän, koska se teetetään avustavalla psykologilla, jolla on virka muualla. Tämä voi olla hieman raskasta, kun tehdään haastattelu ja paljon erilaisia testejä älykkyystesteistä mustetahratesteihin. Kun tutkittava saa diagnoosin, niin sen jälkeen tapaamisissa käynti on seurantaa.

Voi kuitenkin hyvin olla, että sinulle ei kerrota sitä, että olet jo saanut diagnoosin. Tätä voi kysyä tietenkin suoraan ja yleensä diagnoosin määrittelyä varten on pidetty istunto psykiatrin, sekä mahdollisen omahoitajan kanssa. Tapaamisissa kannattaa olla ihan oma itsensä, eikä mitään sen kummempaa. Olen kuullut, että poikkeavista seksuaalisista taipumuksista ei välttämättä kannata mainita, mutta en tiedä pitääkö tämä paikkaansa. Joka tapauksessa seksuaalisuus on erillinen asia kuin sukupuolikokemus, joten tämä asia on irrelevantti diagnoosin suhteen, mutta en ole varma katsooko hoitohenkilökunta asiaa tästä näkökulmasta.

Erittäin ikävä puoli on, että esimerkiksi Helsingissä Naistenklinikan hormonipoliklinikalle on melkein aina kuukausien jono. Nykyisen hoitokäytännön mukaan Helsingissä lähete Naistenklinikalle esikäynnille voidaan kirjoittaa jo ennen diagnoosiakin kun tutkimukset on käyty. Käytännössä voi myös soitella peruutusaikojen perään ja sellaisen saaminen on aivan mahdollista.

Jos sinulle sanotaan puhelimessa, että sopivaa peruutusaikaa ei ole saatavilla sen vuoksi, että sinulle on varattu n. Varattu aika on 30 minuutin mittainen.

Peruutusaikoja voi pyytää numerosta   pääkaupunkiseudun suunta arkisin kello 12 - Poliklinikkamaksu on 22 euroa. Vuonna hoitava endokrinologi on Tiitinen, mutta käytännön vastaanoton hoitaa hormonipoliklinikan sairaalalääkärit. Miehestä naiseksi -transsukupuolisille määrätään jokin antiandrogeeni ja jokin estrogeeni. Transmiehille taas määrätään yleisesti vain testosteronivalmiste. Transnaisilla anti-androgeenien tarkoitus on saada testosteronitaso putoamaan biologisen naisen tasolle ja estrogeenien tarkoitus on aikaansaada henkilön naisellistumisen.

Muutokset pitävät sisällään ainakin seuraavaa:. Käytännössä muutokset tapahtuvat verkkaisesti. Suurin osa muutoksista tapahtuu kahden ensimmäisen vuoden aikana, mutta niitä saattaa hissukseen tapahtua vielä vuosia tämän jälkeen. On yksilöllistä, että missä vaiheessa muutokset ovat niin näkyviä, ettei niitä voida enää halutessa peitellä ja on käytännössä tehtävä nimenmuutos ja alettavaa elää koetussa sukupuolessa.

Lasten hankkiminen on erittäin voimakas vietti ja vaikka tämä asia ei ehkä tunnu tärkeältä sukupuolenkorjausprosessin kynnyksellä, mutta on mainittava, että monet ovat jälkeenpäin surreet asiaa ja tilanteeseen varautuneet ovat saaneet korvaamattomia hetkiä omien lastensa kanssa.

Ennen hormonikorvaushoitoa on siis viisasta tallettaa omia sukusolujaan. Tämä kannattaa tehdä jo ennen mitään kokeiluja, edes finasteridin kanssa. Sukusolujaan voi tallettaa moneen paikkaan, mutta syyksi ei kannata kertoa sukupuolenkorjaushoitoa. Kokemus on osoittanut, että tämän syyn kertominen sulkee useimmat ovet.

Sen sijaan syyksi kannattaa keksiä joku muu riski, vaikkapa vartijan työ ja vaara siitä että saa työssään iskuja sukuelinten alueelle. Omaa luovuuttaan on suotavaa käyttää selityksen keksimisessä. Adoptiokin on tietenkin vaihtoehto, mutta en laittaisi rahojani sen puolesta likoon, että transihmiset pääsevät seuraavan kerran adoptiojonossa sellaiselle sijalle, josta lapsen kotiinsa jossain vaiheessa voi saada.

Mainittakoon, että jos sellaiseen jonoon päätyy, kannattaa ehdottomasti olla puhumatta yhtään mitään transasioista. Niiden esille tuominen aivan varmasti ei edistä asiaasi. Perinteisesti estrogeenit on annettu pillerimuodossa.

Nykyään käytetään myös hormonilaastaria tai -geeliä. Injektioita ei ainakaan virallisen prosessin endokrinologi ole määrännyt. Pillereissä on hieman korkeampi syvän laskimoveritulpan riski kuin laastareissa, geelissä tai injektioissa. Pillereitä yleensä syödään päivittäin, injektioita administroidaan yhden - kolmen viikon välein, ja tätä voidaan tukea vielä estrogeelillä. Pari estrogeenipillerimerkkiä on valmistettu mikrokiteisessä muodossa ja näitä voidaan ottaa kielen alla liuottamalla.

Tällä tavalla imeytyminen on kokonaisuudessaan tehokkaampaa ja vähemmän maksaa rasittavaa. Helsingin Naistenklinikka ei näitä määrää, koska heiltä puuttuu kokemus ao. Kuitenkin toiset endokrinologit pitävät sublinguaalista administrointia kaikkein fysiologisimpana tapana.

Helmikuun alusta eteenpäin erityiskorvattavuus voidaan myöntää vasta sen jälkeen kun uusi sukupuoli on virallisesti vahvistettu. Lisäksi päätöksissä on yläikäraja korvattavuudelle: Miehet 60 vuotta ja naiset 50 vuotta.

Näihin ikärajoihin on kai kuitenkin sittemmin saatu poikkeuksia ja on erikseen selvitettävä ovatko ne enää voimassa Finasteridiä määrätään miestyyppisen kaljuuntumisen pysäyttämiseksi. Tämä kaljuuntuminen johtuu paitsi perintötekijöistä, niin myös siitä, että osa testosteronista muuntuu elimistössä di-hydro-testosteroniksi DHT , mikä vahingoittaa hiusjuuria.

Sukupuolen korjaukseen liittyvän leikkauksen jälkeenkin taso on laskenut vasta noin puoleen. Tämän vuoksi finasteridin syöminen on monien tekemä valinta. Finasteridiä saa, kun vain pyytää sitä lääkäriltä. Sitä ei ole mitenkään erityisesti säännöstelty, vaan se on aivan normaali reseptilääke.

Finasteridi kannattaa ottaa Finasterid tai Gefina - nimisen valmisteen muodossa, koska se on huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin varsinaisesti miestyyppisen kaljuuntumisen ehkäisyyn tarkoitettu Propecia. Pillerit on melko helppo jakaa neljään, mistä saadaan 1,25 mg: Mahdolliset sivuvaikutukset ovat harvinaisia, ja niihin kuuluu ihottuma sekä mahdollinen rintojen vähäinen kasvu ja miestyyppisen seksuaalisuuden heikkeneminen ja joskus impotenssi.

Impotenssi kuitenkin yleensä häviää, kun käyttöä jatketaan. Siemennesteen laatu saattaa hieman heiketä. Erityisesti kannattaa huomioida, että biologisten naisten ei suositella käsittelevän finasteridi - tuotteita ollenkaan, koska ne saattavat aiheuttaa sikiövaurioita.

Hormonitasojen tulisi olla kohdallaan, että ihminen voi hyvin. On tavallista, että korvaushoito aloitetaan varmuuden vuoksi varsin konservatiivisilla annoksilla. Ehkäpä tämä on viisastakin. Kannattaa kuitenkin olla hereillä sen suhteen, että minkälaisia oireita liian alhaisista tai korkeista tasoista voi seurata. Helpointa tietenkin on mittauttaa hormonitasot aika ajoin. Virallisessa prosessissa tätä ei kuitenkaan tunnuta tekevän, koska on kuulemma vaikeaa tietää, että milloin tasot tulee mitata.

Toiset tahot lähtevät siitä, että tasojen on oltava tarpeeksi korkeat hyvinvoinnin saavuttamiseksi vähintään 0. Liian matalat hormonitasot aiheuttavat transnaisilla samanlaisia oireita kuin cisnaisilla on vaihdevuosina.

Eräitä tyypillisiä tällaisia ovat: Jos huomaa itsessäsi näitä oireita, lienee paikallaan keskustella endokrinologisi kanssa siitä, että olisiko aika nostaa annoksia tai joissain tapauksissa vaihtaa lääkitystä. On erikseen varotettava siitä, että Aila Tiitinen joka hoitoja pääasiallisesti johtaa on erittäin konservatiivnen hormonikorvaushoidon annostelussaan ja monien mielestä tätä jopa haitallisessa määrin.

Tiitisellä on tapana muutoinkin minimoida käytettyjä hoitoannoksia kts. Vaihdevuosien nykyaikainen hoito on ultramatalaa ja on epäselvää mitkä hänen prioriteettinsä ovat potilaan hyvinvoinnin ja riskienehkäisyn välillä. Hyvin matalat riskit saatetaan hänen hoidossaan saavuttaa potilaan hyvinvoinnin kustannuksella ja on kysyttävä, että onko tämä potilaan kokonaishyvinvoinnin kannalta oikea lähestymistapa. Greippimehu saattaa vaikuttaa estrogeenikorvaushoitoon ja jotkut suosittelevat sen välttämistä.

Asiasta on hieman vaihtelevanlaatuista tietoa. Heistä lähes puolet on muuttanut tänne muualta. Maailma kylässä -festivaaleilla julkaistavassa valokuvanäyttelyssä hiv-positiiviset maahanmuuttajat kertovat ensimmäistä kertaa oman tarinansa. Hivpoint selvitti keväällä ensimmäistä kertaa saavutettavuuttaan. Hivpoint toteuttaa yhteistyössä Trasek ry: Homo- ja bimiesten huomioiminen terveydenhuollossa jättää toivomisen varaa, paljastaa Hivpointin ja Positiiviset ry: Ainutlaatuinen aineisto valottaa yli tuhannen vastaajan terveyskäyttäytymistä ja hiviin liittyviä asenteita.

Kyselyn tulokset julkistetaan järjestöjen yhteisen Seksipertti-kampanjan päätösseminaarissa tänään Hivpoint, Tampereen kaupunki sekä Pirkanmaan Setan Sinuiksi-palvelu järjestävät ma Suosituksi osoittautunut koulutus on keräämässä paikalle reilusti yli satapäisen joukon Pirkanmaan alueen kouluterveydenhoitajia, -kuraattoreja, -psykologeja, terveystiedon opettajia sekä muita koulun ammattilaisia. Koulutus pyrkii vahvistamaan ammattilaisten osaamista muun muassa sukupuolitietoisen opetuksen toteuttamisessa.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan sukupuolitietoinen opetus tunnistaa sukupuolittavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä ja siinä huomioidaan, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Sukupuolitietoisessa opetuksessa tunnistetaan seksuaalisten suuntautumisten ja identiteettien moninaisuus. Se kuuluu Opetushallituksen ohjeistamaan yhdenvertaisuuden edistämiseen oppilaitoksissa. Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisystä sekä hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnista ja oikeuksista Suomessa vastaava Hiv-säätiö valitsi vuosikokouksessaan 7.

Olemme aktiivisesti mukana uusien hivin ennaltaehkäisykeinojen, kuten PEP- ja PrEP-lääkitysten ja hiv-kotitestien käyttöön oton edistämisessä. Lisäksi teemme töitä sen eteen, että hivin kannalta haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät saisivat laadukkaampaa seksuaaliterveysneuvontaa ja testauspalvelut olisivat heille paremmin saatavilla.

Olen otettu, että saan jatkaa tässä merkittävässä terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä", toteaa toisen hallituskautensa Hiv-säätiössä aloittanut kansanedustaja Pekonen.

Lokakuussa vuotisjuhliaan viettänyt Hiv-tukikeskus entinen Aids-tukikeskus on toimintansa aikana todistanut historiallisia mullistuksia, joita toimiva hiv-lääkitys on tuonut tullessaan. Hiv on muuttunut kuolemantuomiosta krooniseksi sairaudeksi, jonka kanssa voi elää täysipainoista ja oireetonta elämää. Hiv ei enää tartu seksissä ilman kondomia, jos hiv-tartunnan saanut on toimivalla lääkityksellä. Muuttuvassa toimintaympäristössä myös Hiv-tukikeskuksen toiminta on saanut uusia muotoja.

Tähän liittyen Hiv-tukikeskus muuttaa nimensä Hivpointiksi ja julkaisee organisaation uuden visuaalisen ilmeen 2. Hivpoint on hiviin liittyvän tiedon ja asiantuntijuuden kohtaamispiste.

Olemme muun muassa merkittävä hiv-testauspalveluiden kehittäjä. Hivpoint-nimi kuvaa paremmin toimintaamme kansainvälistyvässä Suomessa", toteaa Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita.

Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä. Lisätietoa oppaasta  Transtukipisteen sivulta   Painettuja esitteitä voi tilata  Hiv-tukikeskuksen verkkokaupasta.

Hiv-säätiö Unioninkatu 45 C 1 Helsinki http:

... Sexsi fi trans ja

Kouvolan liiketalousinstituutti nainen etsii miestä pk

Sexsi fi trans ja

Ketään ei kannata panna jos hän ei ole sinun taustastasi tietoinen. Mitä soittoaika siis käytännössä meinaa? Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisystä sekä hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnista ja oikeuksista Suomessa vastaava Hiv-säätiö valitsi vuosikokouksessaan 7. Oma kokemus omasta sukupuolesta ei voi olla väärä — eikä väärin. Tästä kannattaa sopia jo etukäteen. Tiijättäkö ja tai oletteko kuulleet, kuinka monta prosenttia transihmisistä pilaa koko ilmais videot fuck girl maineen? Transihmisten seksuaalisuus on aihe, josta on erittäin haastavaa löytää Seksi ja trans -opas [pdf] pyrkii tarjoamaan vastauksia näihin kysymyksiin sekä lisäksi. Näiden nimitysten käytölle ei ole oleellista onko transnainen tai -mies käynyt läpi sukupuoli (englanninkielinen sana sex tarkoittaa sekä seksiä että fyysistä sukupuolta). Toinen suomenkielinen palsta löytyy Suomifi:stä, mutta sen varsin. Edulliset trans/sex Adlibris-verkkokaupasta. Innostu ja The Lady's Physician. a Practical Treatise on the Various Disorders Incident to the Fair Sex. Written.

Back to Top